Maris Bremze 2
2021. gadā Baltijas Ekspresis pārvadās vairāk nekā 2,3 milj.tonnas

Publicējam daļu no intervijas ar ASBE valdes priekšēdētāju M.Bremzi žurnālam RŽD Partner

Kā Jūs varētu raksturot aizejošo gadu?

Gads viennozīmīgi bija ļoti sarežģīts priekš mūsu dzelzceļa kravu pārvadājumu biznesa.

Pirmkārt, krīze Latvijas dzelzceļa kravu pārvadājumos un Latvijas kravu tranzīta nebeidzās un turpinājās kravu apjomu lejupslīde. Gribētu uzsvērt: AS “Baltijas Ekspresis” gadījumā krīze nozīmē pārvadājumu apjomu samazinājumu no 9 miljoniem tn gadā līdz 2 miljoniem tn gadā ļoti īsā laika periodā.

Otrkārt, pāri visam COVID 19 pandēmija ar visām tās sekām: ceļošanas ierobežojumi, kā rezultātā samazinātas iespējas veidot tiešus biznesa kontaktus, attālināts darbs, riski, kas saistīti ar personāla darba organizāciju un tā var turpināt.

Treškārt, joprojām pārāk lielā atkarība no LDz un tā meitas uzņēmuma LDz Cargo, tā rezultātā – ļoti limitētas iespējas AS “Baltijas Ekspresis” iespējas piedāvāt klientiem jaunus produktus un pakalpojumus. Nekādi nespēj Latvijas valsts pārvarēt bailes un pilnībā liberalizēt dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgu Latvijā, lai gan tam bija jānotiek jau 2007.gadā.

No otras puses šī sarežģītā situācija piespiež mobilizēties un meklēt izdzīvošanas iespējas, atrast veidu, kā pārvarēt krīzi, izdzīvot un kļūt stiprākiem. Izaicinājumu un stresa pilns gads!

Kādas izmaiņas notika kravas pārvadājumos?

Galvenā izmaiņa AS “Baltijas Ekspresis” darbībā bija saistīta ar centieniem piedāvāt jaunus produktus klientiem pavisam citos maršrutos, kas bija pilnīgi jauns biznesa modelis priekš mums. Ja iepriekš, 90 un vairāk procentus AS “Baltijas Ekspresis” pārvadāto kravu apjoma sastādīja kravas uz Ventspils ostas termināliem: VTO, BCT, Ventbunkers, KP, NNVT, kas ir vienas grupas uzņēmumi un šajā grupā ietilpst arī AS “Baltijas Ekspresis”, tad kravu apjoma būtisks samazinājums šajā maršrutā, faktiski paātrināja mūsu centienus strādāt citos maršrutos ar citiem klientiem, kas nav grupas uzņēmumi. Rezultātā AS “Baltijas Ekspresis” sāka gaišo naftas produktu transportēšanu no Lietuvas uz Igauniju, uzsāka kravu pārvadājumus uz Rīgas ostu, Liepājas ostu, sāka iekšzemes kravu pārvadājumus. Īpaši gribu atzīmēt sadarbību ar SIA “Schwenk Latvija”, kur mums izdevās pārņemt kravas no autotransporta un piedāvāt klientam pakalpojumu, kas nav tikai pārvadājums pa dzelzceļu, bet arī kravas izkraušana.

Ļoti svarīgi, un man gribas to atzīmēt:  AS “Baltijas Ekspresis” turpināja attīstīt Lokomotīvju ekspluatācijas kontroles sistēmu LEKS un esam sākuši tās integrāciju ar kravu pārvadājumu informācijas IT sistēmu, šis ir unikāls mūsu produkts, kas ļauj mums kļūt videi draudzīgākiem, samazināt degvielas patēriņu, digitalizēt lokomotīvju ekspluatācijas datu apstrādi, nodrošināt klientiem online informāciju par viņu kravas atrašanās vietu, attālināti kontrolēt lokomotīvju siltuma režīmu. LEKS sistēma ļauj mums būt daudz efektīvākiem un modernākiem par mūsu konkurentiem Latvijā.

Domāju 2021.gads ir ļāvis iegūt jaunu un ļoti vērtīgu pieredzi priekš AS “Baltijas Ekspresis” un tādā ziņā ir ļoti veselīgi piedzīvot krīzi, lai pēc tās būtu daudz lielāka dzīvotspēja biznesā.

Kādi būs 2021.gada rezultāti?

2021.gadā AS “Baltijas Ekspresis” pārvadās 2,3 milj tn kravas, kas ir par 15% vairāk kravas nekā 2020.gadā un pats galvenais ir saglabājis personālu, tehnisko potenciālu, kas ļauj strādāt pie jaunu maršrutu atklāšanas, to skaitā gatavojamies izmantot iespējas, ko dod Eiropas dzelzceļa aģentūras izsniegtais AS “Baltijas Ekspresis” jaunais drošības sertifikāts, kas ļauj strādāt līdz Lietuvai un visā Latvijā, izņemot Austrumu pierobežas dzelzceļa iecirkņus, kur joprojām no valsts puses tiek uzturēts SIA “LDz Cargo” monopols.

Kādas vēl iespējas Jūs redzat biznesa diversifikācijai nākotnē?

Iespējas ir pietiekoši plašas. Pa savdabīgu vektoru attīstās Baltkrievijas un Lietuvas attiecības un savukārt mūsu grupas uzņēmumiem ir vēsturiski bijusi ļoti laba sadarbība un pieredze Baltkrievijas kravu apkalpošanā. Domāju Ventspils termināli: “Ventbunkers”, “Kālija parks”, “Noord Natie Ventspils Terminal”, “Ventspils Tirdzniecības Osta” un arī AS “Baltijas Ekspresis” ir gatavi apstrādāt visas Baltkrievijas nosūtītāju kravas tik lielā apjomā cik atļauj mūsu grupas tehniskās iespējas, protams ievērojot tehniskās drošības prasības un veicot nepieciešamo risku novērtējumu, kas izriet no Latvijas valsts un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, ar šo es domāju ES noteiktās sankcijas un riskus, kas rodas no OFAC noteiktajām sankcijām. Nav nekā neiespējama un mēs esam gatavi pārvadāt baltkrievu izcelsmes kravas un citas kravas, kuras varam apstrādāt savas uzņēmumu grupas Terminālos Ventspils ostā.

Svarīga ir mūsu sadarbība ar Krievijas sadarbības partneriem, to skaitā RŽD, ceru, ka nākotnē tā kļūs daudz ciešāka un negatīvais politiskais fons norims. Galu galā ekonomikai un abpusēji izdevīgai tirdzniecībai jāņem virsroka un mums kā transporta uzņēmumam jābūt gatavam apstrādāt visus kravu apjomus.

Domāju, būsim aktīvi arī iekšzemes kravu pārvadājumu tirgū un centīsimies vairāk strādāt Rīgas virzienā. Un neaizmirsīsim par kravu pārvadājumiem starp Baltijas valstīm.

Kā Jūs vērtējat Satiksmes ministrijas sagatavotās Transporta attīstības pamatnostādnes 2021-2027.gadam sadaļā par dzelzceļa transporta attīstību?

Laikam jau labi, ka šajā dokumentā ir uzsvērta lielā dzelzceļa transporta loma sabiedrības mobilitātes nodrošināšanā. Akcents šajā dokumentā vairāk ir likts uz dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem. Attiecībā uz dzelzceļa kravu pārvadājumiem ir pieminēts atbalsts iekšzemes kravu pārvadājumiem un prognozēts pieticīgs kravu apjoma pieaugums līdz 28 milj. tn 2027.gadā. Jā, un integrācija ar “RailBaltic” jauno dzelzceļa līniju. Šajā dokumentā pavisam nedaudz par dzelzceļa kravu pārvadājumiem – no tā var secināt, ka valsts īsti nezina kā šo jomu attīstīt. Neko darīt būs pašiem tas jādara!

Nobeigumā visiem Laimīgu jauno gadu, lai piepildās jaungada vakara novēlējumi, lai laba veselība un izdevusies sadarbība, kas rada pievienoto vērtību visiem!

Vairāk lasiet intervijā ar AS “Baltijas Ekspresis” valdes priešsēdētāju www.rzd-partner.ru

Lasiet vēl
Scroll to Top