Apkalpes vietas pakalpojumi

belogo2

AS “Baltijas Ekspresis” veic sekojošu apkalpes vietas operatora (AVO) darbību AS “Baltijas Ekspresis” apkalpes vietā depo ēkā un uz piesaistītajiem pievedceļiem Depo ielā 17, Ventspils:

pakalpojumi

AS “Baltijas Ekspresis” nodrošināto AVO pakalpojumu saņemšanas kārtība:

  1. klienta rakstisks pieteikums, kuru iesniedz AS “Baltijas Ekspresis” administrācijā Dzintaru ielā 20A, Ventspils (be@asbe.lv, tel. 636 23594 darba dienās plkst.8-17). Pieteikuma izskatīšanas termiņš 10 darba dienas;
  2. sadarbības līguma noslēgšana;
  3. AVO pakalpojumu nodrošināšana.

Kontaktpersona AS “Baltijas Ekspresis” tehniskā direktora p.i. Aleksandrs Lepiksons, mob.27828870