Jaunumi

AS “Baltijas Ekspresis” Daugavpils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļa uzsāk darbu.
Foto1

Valdes priekšsēdētājs M.Bremze ar Daugavpils kolēģiem (no kreisās Dīzeļlok. vad.palīgs A.Kozlovskis, Valdes priekšs. M.Bremze, Dīzeļlokomotīves vadītājs D.Labuts, Daugavpils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļas vadītājs A.Ļitvinovičs)

Ņemot vērā akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomu straujo kāpumu un, lai optimizētu lokomotīvju brigāžu darbu,  šā gada 10.februārī savu darbību uzsāk  AS “Baltijas Ekspresis” Daugavpils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļa, kura nodrošinās mūsu lokomotīvju brigāžu darba uzsākšanu no Daugavpils. Šobrīd Daugavpils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļā darbu uzsāk 5 lokomotīvju brigādes, bet tuvākajā laikā to skaits ievērojami palielināsies.

Foto2
Valdes priekšsēdētājs M.Bremze, Dzelzceļa dežurants R.Smilgins, Tehniskā direktora vietnieks I.Lipovskis, Daugavpils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļas vadītājs A.Ļitvinovičs

Jāatzīmē, ka AS “Baltijas Ekspresis” Ventspils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļa savu darbību uzsāka 2001.gadā,  Jelgavas dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļa 2010.gadā, nodrošinot darbu 28 lokomotīvju brigādēm.

DECEMBRA REKORDS KRĪT!
Šā gada janvāra mēnesī AS “Baltijas Ekspresis”  dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms uz Ventspils ostu pārsniedza 1 milj.tonnas un pārspēts decembra mēnesī sasniegtais rekordapjoms.

AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs M.Bremze:  “AS “Baltijas Ekspresis” pārvesto dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomi turpina palielināties. Gads iesācies ar strauju tempu – mūsu pārvadājumu apjomi salīdzinājumā ar 2016.gada janvāri ir palielinājies 3,1 reizi  un februārī darba apjomi solās būt vēl lielāki.”

MAZS CINĪTIS GĀŽ LIELU VEZUMU.

2016.gada decembra mēnesī AS “Baltijas Ekspresis” pārvadātais dzelzceļa kravu apjoms uz Ventspils ostu sasniedza 1 milj.tonnas, kas ir mēneša pārvadājuma rekordapjoms AS “Baltijas Ekspresis” pastāvēšanas vēsturē.

AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs:
“Tas ir fantastisks AS “Baltijas Ekspresis” sasniegums. Paldies visam kolektīvam par pašaizliedzīgu darbu, paldies klientiem AS “Ventspils Tirdzniecības Osta”, AS “Ventbunkers” par lielisku savstarpēji koordinētu sadarbību, un paldies sadarbības partneriem VAS “Latvijas Dzelzceļš”, SIA “LDz Ritošā sastāva serviss” un SIA “LDz CARGO” par kvalitatīvi un savlaicīgi mums sniegtajiem pakalpojumiem.”
 
AS “BALTIJAS EKSPRESIS” PALIELINA LOKOMOTĪVJU SKAITU.

2017.gada janvārī  AS “Baltijas Ekspresis” iegādājās maģistrālo dīzeļlokomotīvi 2TE116, palielinot dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas parku līdz 20 lokomotīvēm. 

AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs:
“Iegādātā lokomotīve ir teicamā tehniskā stāvoklī – tā vēl daudzus gadu desmitus spēs nodrošināt smagsvara kravu vilcienu nogādāšanu līdz galastacijām un kravas saņēmējiem”

 
DARBS BŪS UN PIETIEKOŠI.
Klientu pieteiktais un AS “Baltijas Ekspresis” plānotais dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms uz Ventspils ostu 2017.gadā būs lielāks par 7 milj. tonnām.
AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs:
Plānotais dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms Ventspils ostas virzienā rada pārliecību par stabilu darbu visa 2017.gada garumā.” Lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, AS “Baltijas Ekspresis” ar šā gada 01.janvāri palielināja darba samaksu dīzeļlokomotīvju vadītājiem (mašīnistiem).
AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs:
“Mēs papildinām lokomotīvju parku ar jaunām lokomotīvēm, bet vēl svarīgāk, lai mums būtu motivēts un kvalificēts personāls. Lokomotīvju brigāžu motivācijas jautājums vienmēr būs prioritāte AS “Baltijas Ekspresis” vadības darbā.”