Jaunumi

belogo2
 
 
AS “Baltijas Ekspresis” I ceturkšņa darba rādītāji
Tranzīta kravu pārvadājumu nozares krīze ir atstājusi nopietnas sekas arī uz AS “Baltijas Ekspresis” 2020.gada I ceturkšņa pārvadājumu apjomiem. Būtiskāko ietekmi pārvadājumu apjomu kritumā sastāda akmeņogļu pārvadājumi, kas I ceturksnī sastādīja tikai 1% jeb 5’651 tonnas. Samazinājums ir arī pārējos AS “Baltijas Ekspresis” pārvadāto kravu veidos: naftas produkti, graudu produkcija un minerālmēslojums.     

Pavisam AS “Baltijas Ekspresis” 2020.gada I ceturksnī pārvadāja 0,4 milj.tonnas kravas, kas ir 6 reizes mazāk, kā pagājušajā gada I ceturksnī.

Situāciju sarežģī arī joprojām neatrisinātais dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus Latvijā atvēršanas jautājums. Brīva tirgus neesamība būtiski apgrūtina AS “Baltijas Ekspresis” iespējas piedāvāt pakalpojumu citos maršrutos, izņemot no nodošanas stacijām līdz Ventspilij.
Valdes priekšsēdētājs Māris Bremze: “Diemžēl tirgus tendences nav iepriecinošas un nākas pārdzīvot dramatisku pārvadājumu apjomu samazinājumu, kas neizbēgami rada krīzes situāciju uzņēmuma darbībā un tam visam papildus Covid-19 radītie sarežģījumi un sekas. Neskatoties uz visām grūtībām AS “Baltijas Ekspresis” vadība un darbinieki darīs visu iespējamo, lai optimizētu un stabilizētu kompānijas darbību. Tiek pieņemti lēmumi, lai saglabātu AS “Baltijas Ekspresis” darbības ekonomisko efektivitāti un pēc iespējas minimizētu krīzes izraisītās sekas.”

20.04.2020

Kravu pārvadājumu apjoms 2019.gadā
AS “Baltijas Ekspresis” 2019.gads iesākās ļoti cerīgi un jau I pusgadā dzelzceļa kravu pārvadājuma apjoms Ventspils ostas virzienā sasniedza 4.5 miljonu tonnas, kas salīdzinājumā ar 2018.gada I pusgadu bija pieaudzis par 45% jeb 1,4 milj.tonnu.       


Sākot ar 2019.gada septembri dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomi ievērojami nokritās, un II pusgadā kravu pārvadājumu apjoms bija 2,4 milj tonnu, kas salīdzinājumā ar I pusgadu ir par 2,1 milj.tonnu mazāk.

Jāatzīmē, ka šobrīd dzelzceļa kravu pārvadājumus būtiski ietekmē Krievijas ostu straujā attīstība, kas palielina ostu savstarpējo konkurenci par kravu piesaisti.
Ņemot vērā tranzītkravu plūsmas samazinājumu uz Latviju, AS “Baltijas Ekspresis” vēl rūpīgāk strādājusi pie citu kravu pārvadājumu piesaistes un 2019. gada novembra mēnesī uzsāka naftas produktu pārvadājumus no Lietuvas uz Igauniju. Divos pēdējos gada mēnešos uz Igauniju tika nogādāti 22 vilcieni ar kopējo apjomu 70’653 tonnas.
Kopumā 2019.gadā AS “Baltijas Ekspresis” pārvadāja 6.9 milj.tonnas, kas salīdzinot ar 2018.gadu ir par 1,2 milj.tonnu mazāk.

21.01.2020