Jaunumi

belogo2
Par Konkurences padomes lēmumu un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu dzelzceļa nozarē no SIA “LDz Cargo” un VAS “Latvijas dzelzceļš” puses.
2021. gada 3. februārī Konkurences padome ir publiskojusi lēmumu ar kuru konstatēti Konkurences likuma 13.panta pirmā daļas un Līguma par Eiropas Savienības darbību 102.panta noteikto aizliegumu pārkāpumi SIA “LDz Cargo” un VAS Latvijas dzelzceļš” (turpmāk LDz) darbībās – dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.
AS “Baltijas Ekspresis” (turpmāk BE) uzskata, ka šis Padomes lēmums uzskatāmi parāda to, ka viens no galvenajiem dzelzceļa nozares krīzes iemesliem ir fakts, ka Latvijas dzelzceļa infrastruktūra nav atvērta un tādi privātie dzelzceļa pārvadātāji kā BE nevar attīstīt un piedāvāt pakalpojumus un jaunus produktus klientiem, jo ir pilnībā atkarīgi no SIA “LDz Cargo” un LDz rīcības. BE ieskatā tā tas ir bijis gadiem, un šī situācija turpinājās arī pēc pēdējām Saeimas vēlēšanām, kuru rezultātā SM politiskā vadība gan mainījās, bet BE tiesību pārkāpumi BE ieskatā turpinājās.
Šis ir bezprecedenta gadījums Latvijas valsts vēsturē, kam būtu jākalpo par pamatu nopietnām pārmaiņām dzelzceļa nozarē. Izvērsta informācija par šiem problēmjautājumiem ir Eiropas Savienības Komisijas ģenerāldirektorāta konkurences jautājumos rīcībā, un tiek sagaidīta pamatīga korekcija SIA “LDz Cargo” un LDz darbībā, ko iepriekš Latvijā BE nebija pa spēkam panākt, tajā skaitā iepriekš vēršoties arī SM, kas ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta nozarē un ir LDz akciju turētājs.
AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs Māris Bremze: “Būtu lieliski, ja Konkurences padomes lēmumam sekotu atbilstoša rīcība no SM un LDz Koncerna vadības puses, kuras rezultātā tiks novērsti konstatētie pārkāpumi, LDz mainīsies un ne tikai vārdos, bet arī darbos pierādīs, ka var būt labi pārvaldīts, izmaksu efektīvs infrastruktūras uzņēmums. Ir ļoti sarežģīti vai pat neiespējami attīstīt privātu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, ja nozarē nav visiem tirgus dalībniekiem vienādi spēles noteikumi un nākas nepārtraukti pārvarēt diskriminējošu attieksmi no vēsturiskā dzelzceļa monopola puses. KP lēmums liek aizdomāties par to cik liela jēga ir saglabāt nākotnē dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un kravas pārvadājumus zem viena koncerna jumta. ”
BE uzskata, ka konkurencei ir jābūt par pamatu jebkuras nozares attīstībā un arī dzelzceļa nozarē VAS “Latvijas dzelzceļš” kā publiskās lietošanas infrastruktūras pārvaldītājam būtu jānodrošina visiem tirgus dalībniekiem vienādus nosacījumus pārvadājumu organizēšanai no valsts robežas līdz kravas saņēmēja privātajai infrastruktūrai, to skaitā jāatbalsta un jāveicina privāto kravu pārvadātāju iespējas organizēt pārvadājumus arī pierobežas dzelzceļa iecirkņos.
AS “Baltijas Ekspresis” ir licencēts dzelzceļa pārvadātājs, kas darbojas jau 22 gadus un pēdējos 3 gados ir pārvadājis 24 milj.tn kravas. BE nodrošina darbu 135 darbiniekiem, pārvadātāja rīcībā ir 30 lokomotīves, lokomotīvju remonta cehs un kompānija var nodrošināt pilna servisa dzelzceļa pārvadājumus kā maģistrālos, tā arī visa veida manevru darbus. AS “Baltijas Ekspresis” sadarbības partneri ir Ventspils brīvostas lielākie Termināli, SCHWENK Latvija, ORLEN Lietuva un citas kompānijas.
03.02.2021
AS “Baltijas Ekspresis” I ceturkšņa darba rādītāji
Tranzīta kravu pārvadājumu nozares krīze ir atstājusi nopietnas sekas arī uz AS “Baltijas Ekspresis” 2020.gada I ceturkšņa pārvadājumu apjomiem. Būtiskāko ietekmi pārvadājumu apjomu kritumā sastāda akmeņogļu pārvadājumi, kas I ceturksnī sastādīja tikai 1% jeb 5’651 tonnas. Samazinājums ir arī pārējos AS “Baltijas Ekspresis” pārvadāto kravu veidos: naftas produkti, graudu produkcija un minerālmēslojums.             

Pavisam AS “Baltijas Ekspresis” 2020.gada I ceturksnī pārvadāja 0,4 milj.tonnas kravas, kas ir 6 reizes mazāk, kā pagājušajā gada I ceturksnī.

Situāciju sarežģī arī joprojām neatrisinātais dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus Latvijā atvēršanas jautājums. Brīva tirgus neesamība būtiski apgrūtina AS “Baltijas Ekspresis” iespējas piedāvāt pakalpojumu citos maršrutos, izņemot no nodošanas stacijām līdz Ventspilij.
Valdes priekšsēdētājs Māris Bremze: “Diemžēl tirgus tendences nav iepriecinošas un nākas pārdzīvot dramatisku pārvadājumu apjomu samazinājumu, kas neizbēgami rada krīzes situāciju uzņēmuma darbībā un tam visam papildus Covid-19 radītie sarežģījumi un sekas. Neskatoties uz visām grūtībām AS “Baltijas Ekspresis” vadība un darbinieki darīs visu iespējamo, lai optimizētu un stabilizētu kompānijas darbību. Tiek pieņemti lēmumi, lai saglabātu AS “Baltijas Ekspresis” darbības ekonomisko efektivitāti un pēc iespējas minimizētu krīzes izraisītās sekas.”

20.04.2020

Kravu pārvadājumu apjoms 2019.gadā
AS “Baltijas Ekspresis” 2019.gads iesākās ļoti cerīgi un jau I pusgadā dzelzceļa kravu pārvadājuma apjoms Ventspils ostas virzienā sasniedza 4.5 miljonu tonnas, kas salīdzinājumā ar 2018.gada I pusgadu bija pieaudzis par 45% jeb 1,4 milj.tonnu.               


Sākot ar 2019.gada septembri dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomi ievērojami nokritās, un II pusgadā kravu pārvadājumu apjoms bija 2,4 milj tonnu, kas salīdzinājumā ar I pusgadu ir par 2,1 milj.tonnu mazāk.

Jāatzīmē, ka šobrīd dzelzceļa kravu pārvadājumus būtiski ietekmē Krievijas ostu straujā attīstība, kas palielina ostu savstarpējo konkurenci par kravu piesaisti.
Ņemot vērā tranzītkravu plūsmas samazinājumu uz Latviju, AS “Baltijas Ekspresis” vēl rūpīgāk strādājusi pie citu kravu pārvadājumu piesaistes un 2019. gada novembra mēnesī uzsāka naftas produktu pārvadājumus no Lietuvas uz Igauniju. Divos pēdējos gada mēnešos uz Igauniju tika nogādāti 22 vilcieni ar kopējo apjomu 70’653 tonnas.
Kopumā 2019.gadā AS “Baltijas Ekspresis” pārvadāja 6.9 milj.tonnas, kas salīdzinot ar 2018.gadu ir par 1,2 milj.tonnu mazāk.

21.01.2020