Jaunumi

AS “Baltijas Ekspresis” kravu pārvadājumu apjoms 5 mēnešos
Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” pārvadātais dzelzceļa kravu apjoms Ventspils ostas virzienā šā gada pirmajos piecos mēnešos sastādīja 4.3 miljonus tonnas, kas salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu ir trīs reizes vairāk. Maija mēnesī AS “Baltijas Ekspresis” pārvadāja vairāk kā 0.5 miljonus tonnu kravas, kas arī ir trīs reizes vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā mēnesī.

graf5m

13.06.2017

AS “Baltijas Ekspresis” uzsāk projekta “Smart Locomotive” realizāciju

Pēc vairāku mēnešu rūpīga sagatavošanās darba AS “Baltijas Ekspresis” kopā ar sadarbības partneriem ir uzsācis projektu “Smart Locomotive”. Projekta mērķis ir palielināt AS “Baltijas Ekspresis” lokomotīvju parka izmantošanas efektivitātes rādītājus un uzlabot lokomotīvju ekspluatācijas un remonta plānošanu, izmantojot modernu IT tehnoloģiju iespējas.

AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs Māris Bremze: “Tas ir ļoti interesants projekts. Modernas IT tehnoloģijas kombinācijā ar datu pārraides iespējām, dos mums iespēju iegūt daudz objektīvāku informāciju par svarīgākajiem lokomotīves darbības parametriem tiešsaistes režīmā. Iegūtā informācija tiks uzkrāta, analizēta un pielietota, lai uzlabotu lokomotīvju brigādes prasmes, padarītu drošāku to darbu un precīzāk plānotu nepieciešamos remontus. Pats galvenais projekta realizācijas ieguvums būs lokomotīvju parka uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksu samazinājums arī degvielas patēriņa un kaitīgo izmešu būtisks samazinājums. Svarīgs ieguvums būs lokomotīvju ekspluatācijas drošības līmeņa paaugstināšana. Mūsu lokomotīves kļūs drošākas un gudrākas.”

05.06.2017

AS “Baltijas Ekspresis” kravu pārvadājumu apjoms pirmajos 4 mēnešos

Akciju sabiedrība “Baltijas Ekspresis” saglabā kravu pārvadājumu apjoma pieauguma tendenci salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Šī gada aprīlī pārvesto tonnu apjoms ir gandrīz divas reizes lielāks kā iepriekšējā gadā aprīlī. Kopumā 4 mēnešos AS “Baltijas Ekspresis” pārvedis 3.8 milj tonnu, kas ir 3 reizes vairāk kā iepriekšējā gada pirmajos 4 mēnešos.

08.05.2017

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” uzsāk apmācības Ventspilī

AS “Baltijas Ekspresis”, lai nodrošinātu Ventspils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļu ar jauniem dīzeļlokomotīvju vadītājiem (mašīnistiem), ir noslēgusi līgumu ar PIKC “Rīgas Valsts tehnikumu”, kurš nodrošinās mācību procesu Ventspilī, 960 akadēmisko stundu apjomā. Mācību process tiek organizēts un nodrošināts atbilstoši akreditētai izglītības programmai “Dzelzceļa transporta”, piešķiramā kvalifikācija “Lokomotīvju saimniecības tehniķis”. Nokomplektēta 14 cilvēku grupa, kura mācības uzsāks 7.aprīlī un saskaņā ar mācību programmu apgūs Tehniskās ekspluatācijas noteikumus, lokomotīvju uzbūvi u.c. priekšmetus.

Mācību grupa un pasniedzēji I.Grivane un A.Grivans

07.04.2017

Vladimiram Sobačevskim pasniegts AS “Baltijas Ekspresis” Atzinības raksts

Šā gada 06.aprīlī, AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs Māris Bremze, Jelgavas dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļas dīzeļlokomotīves vadītājam (mašīnistam) – instruktoram Vladimiram Sobačevskim pasniedza Atzinības rakstu 50 gadu jubilejā par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot amata pienākumus.

Vladimirs Sobačevskis AS “Baltijas Ekspresis” strādā no 2010.gada un sevi ir pierādījis kā labs profesionālis un atsaucīgs kolēģis. Novēlam Vladimiram Sobačevskim  stipru veselību un arī turpmāk izmantot savu profesionālo potenciālu  AS “Baltijas Ekspresis” darbībā un attīstībā!

AS “Baltijas Ekspresis” pārvadājumu apjoms 2017.gada 1.ceturksnī pārsniedz 3 miljonus tonnas

Akciju sabiedrībai “Baltijas Ekspresis” šā gada marta mēnesī ir sasniegts lielākais  kravu pārvadājumu apjoms, kāds līdz šim ir bijis – 1,1 miljons tonnas, kas salīdzinājumā ar 2016.gada martu ir pieaudzis 4,1 reizi. Ja AS “Baltijas Ekspresis” 2016.gada marta mēnesī uz Ventspils ostu atveda 74 krautos vilcienus, tad 2017.gada martā krauto vilcienu skaits Ventspils ostas virzienā jau sasniedza 298. Salīdzinot 2017.gada I ceturkšņa rezultātus ar iepriekšējā gada I ceturkšņa rezultātiem, kravu pārvadājumu apjoms ir audzis 3,4 reizes un pārsniedza 3 miljonus tonnas.

03.04.2017

Baltijas ekspreSIS izcīna čempiona titulu
BaltijaEkspresis
Komandas sastāvs: Viesturs Kohs, Dāvis Čoders, Roberts Pāže, Klāvs Šilbergs, Rihards Pāže, Jānis Zemels, Dāvis Delvers, E.Čoders, Dāvis Kundrats, Matīss Bertāns.

Piecu mēnešu ilgais Ventspils basketbola turnīrs noslēdzās 18.03.2017 ar spraigu cīņu par čempiona titulu starp ZK Grifs un Baltijas Ekspresis komandām. Apsveicam komandas un fanus ar skaisto spēli un turnīra noslēgumu. Detalizētāk par spēli var lasīt  basket.lv.

19.03.2017

PĀRVADĀJUMU APJOMI FEBRUĀRĪ
Trešo mēnesi pēc kārtas AS “Baltijas Ekspresis” dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms uz Ventspils ostu sasniedz 1 milj.tonnas.
Salīdzinājumā ar pagājušā gada februāra mēnesi dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms ir palielinājies 3 reizes.CMEZ
AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs M.Bremze:

Viss AS “Baltijas Ekspresis” darbinieku kolektīvs ar centīgu, neatlaidīgu un čaklu darbu pierāda, ka ir uzticams un drošs partneris Ventspils ostas termināliem. Pirmie jaunā gada mēneši ir aizritējuši kā viena diena – tik intensīvs ir bijis darbs un mūsu ikdiena. Mūsu kolektīva sasniegumi ir neatlaidīga un uz mērķi orientēta intensīva darba paraugs. Paldies visiem par šo rezultātu.

07.03.2017 

PIRMAJĀ BRAUCIENĀ DODAS AS “BALTIJAS EKSPRESIS”
JAUNĀ MAĢISTRĀLĀ DĪZEĻLOKOMOTĪVE 2TE116

2017.gada 5.martā no Daugavpils uz Ventspili  5106 tonnas smagu kravas sastāvu nogādāja jaunākā – nupat ekspluatācijā pieņemtā AS “Baltijas Ekspresis” maģistrālā dīzeļlokomotīve.

2TE116
Maģistrālā dīzeļlokomotīve 2TE116-1494
AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs M.Bremze

Pirmajā braucienā dīzeļlokomotīves  vadītāju (mašīnistu) Aleksandru Bahanoviču un palīgu Ruslanu Adahovski pavadīja AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs Māris Bremze.

Dīzeļlokomotīves vadītāja (mašīnista) palīgs R.Adahovskis un Dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) A.Bahanovičs

Dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) Aleksandrs Bahanovičs:
“Lokomotīve uzrāda labus jaudas parametrus. Domāju ar tās palīdzību bez starpgadījumiem varēsim pārvest daudzus tūkstošus vagonus līdz kravas saņēmējiem”

AS “BALTIJAS EKSPRESIS” KOLEKTĪVAM PIEVIENOJAS ĪSTENS  PROFESIONĀLIS

Mūsu kolektīvam  ir pievienojies un palīdzēs AS “Baltijas Ekspresis” padarīt stiprāku Ivars Rullis,  pieredzējis vadītājs – profesionālis, kurš savu karjeru ir uzsācis un veidojis saistībā ar dzelzceļa nozari.

AS “BALTIJAS EKSPRESIS” DAUGAVPILS DĪZEĻLOKOMOTĪVJU EKSPLUATĀCIJAS DAĻA UZSĀK DARBU.
Foto1
Valdes priekšsēdētājs M.Bremze ar Daugavpils kolēģiem (no kreisās Dīzeļlok. vad.palīgs A.Kozlovskis, Valdes priekšs. M.Bremze, Dīzeļlokomotīves vadītājs D.Labuts, Daugavpils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļas vadītājs A.Ļitvinovičs)
Ņemot vērā akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomu straujo kāpumu un, lai optimizētu lokomotīvju brigāžu darbu,  šā gada 10.februārī savu darbību uzsāk  AS “Baltijas Ekspresis” Daugavpils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļa, kura nodrošinās mūsu lokomotīvju brigāžu darba uzsākšanu no Daugavpils.
Šobrīd Daugavpils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļā darbu uzsāk 5 lokomotīvju brigādes, bet tuvākajā laikā to skaits ievērojami palielināsies.
Foto2
Valdes priekšsēdētājs M.Bremze, Dzelzceļa dežurants R.Smilgins, Tehniskā direktora vietnieks I.Lipovskis, Daugavpils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļas vadītājs A.Ļitvinovičs

Jāatzīmē, ka AS “Baltijas Ekspresis” Ventspils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļa savu darbību uzsāka 2001.gadā,  Jelgavas dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļa 2010.gadā, nodrošinot darbu 28 lokomotīvju brigādēm.

DECEMBRA REKORDS KRĪT!
Šā gada janvāra mēnesī AS “Baltijas Ekspresis”  dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms uz Ventspils ostu pārsniedza 1 milj.tonnas un pārspēts decembra mēnesī sasniegtais rekordapjoms.

AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs M.Bremze:  “AS “Baltijas Ekspresis” pārvesto dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomi turpina palielināties. Gads iesācies ar strauju tempu – mūsu pārvadājumu apjomi salīdzinājumā ar 2016.gada janvāri ir palielinājies 3,1 reizi  un februārī darba apjomi solās būt vēl lielāki.”

MAZS CINĪTIS GĀŽ LIELU VEZUMU.

2016.gada decembra mēnesī AS “Baltijas Ekspresis” pārvadātais dzelzceļa kravu apjoms uz Ventspils ostu sasniedza 1 milj.tonnas, kas ir mēneša pārvadājuma rekordapjoms AS “Baltijas Ekspresis” pastāvēšanas vēsturē.

AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs:
“Tas ir fantastisks AS “Baltijas Ekspresis” sasniegums. Paldies visam kolektīvam par pašaizliedzīgu darbu, paldies klientiem AS “Ventspils Tirdzniecības Osta”, AS “Ventbunkers” par lielisku savstarpēji koordinētu sadarbību, un paldies sadarbības partneriem VAS “Latvijas Dzelzceļš”, SIA “LDz Ritošā sastāva serviss” un SIA “LDz CARGO” par kvalitatīvi un savlaicīgi mums sniegtajiem pakalpojumiem.”
AS “BALTIJAS EKSPRESIS” PALIELINA LOKOMOTĪVJU SKAITU.

2017.gada janvārī  AS “Baltijas Ekspresis” iegādājās maģistrālo dīzeļlokomotīvi 2TE116, palielinot dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas parku līdz 20 lokomotīvēm. 

AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs:
“Iegādātā lokomotīve ir teicamā tehniskā stāvoklī – tā vēl daudzus gadu desmitus spēs nodrošināt smagsvara kravu vilcienu nogādāšanu līdz galastacijām un kravas saņēmējiem”

DARBS BŪS UN PIETIEKOŠI.
Klientu pieteiktais un AS “Baltijas Ekspresis” plānotais dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms uz Ventspils ostu 2017.gadā būs lielāks par 7 milj. tonnām.
AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs:
Plānotais dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms Ventspils ostas virzienā rada pārliecību par stabilu darbu visa 2017.gada garumā.” Lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, AS “Baltijas Ekspresis” ar šā gada 01.janvāri palielināja darba samaksu dīzeļlokomotīvju vadītājiem (mašīnistiem).
AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs:
“Mēs papildinām lokomotīvju parku ar jaunām lokomotīvēm, bet vēl svarīgāk, lai mums būtu motivēts un kvalificēts personāls. Lokomotīvju brigāžu motivācijas jautājums vienmēr būs prioritāte AS “Baltijas Ekspresis” vadības darbā.”