Jaunumi

belogo2

AS “Baltijas Ekspresis”kravu pārvadājumu apjoms
2018.gada 8 mēnešos (tūkst.tonnas)
Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” pārvadātais dzelzceļa kravu apjoms Ventspils ostas virzienā šā gada 8 mēnešos sasniedzis 4.85 milj.tonnas.
Augustā AS “Baltijas Ekspresis” sasniegusi šī gada rekordapjomu, pārvedot 920 tūkst.tonnas kravas, kas ir par 14% vairāk nekā jūlija mēnesī un gandrīz trīs reizes vairāk kā pagājušā gada augustā.

Tāpat uzņēmums turpina darbu Ventspils stacijā, nogādājot atvestos vagonus līdz klientu termināliem. Augusta mēnesī klientiem nogādāti 13’342 vagoni, kas sastāda 98% no visa AS “Baltijas Ekspreša” pārvestā apjoma šajā mēnesī.

10.09.2018

Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens

Vakar, 2. septembrī, aizritēja Latvijas gada plašākais riteņbraukšanas notikums – Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens, kurā dalību ņēma arī AS ‘’Baltijas Ekspresis’’ darbinieki.

03.09.2018

AS “Baltijas Ekspresis” kravu pārvadājumu apjoms 2018. gada 7 mēnešos

AS “Baltijas Ekspresis” kravu pārvadājumu apjomi turpina augt, šogad jūlija mēnesī pārvadātas 809 tūkst.tonnu kravas Ventspils ostas virzienā, kas ir par 45% vairāk kā iepriekšējā mēnesī un teju divas reizes vairāk kā 2017. gada jūlija mēnesī. Kopumā 7 mēnešos pārvadātas 3.92 miljonu tonnu kravas.

08.08.2018

AS “Baltijas Ekspresis” I pusgada labākie dīzeļlokomotīves mašīnisti un palīgi
Akciju sabiedrība ‘’Baltijas Ekspresis’’ turpina aizsākto tradīciju un jau ceturto reizi pasniedz diplomu un naudas balvu labākajiem dīzeļlokomotīves vadītājiem (mašīnistiem) un dīzeļlokomotīves vadītāju (mašīnistu) palīgiem. AS ‘’Baltijas Ekspresis’’ Valdes priekšsēdētājs ar uzņēmuma direktoriem un to vietniekiem, izvērtējot darba rezultātus, kas ietver normatīvo regulējumu ievērošanu, lokomotīvju ekspluatācijā noteikto dīzeļdegvielas patēriņa normu ievērošanu un lojalitāti pret uzņēmumu un kolēģiem, par labākajiem pusgada dīzeļlokomotīves vadītājiem mašīnistiem un to palīgiem, atzina:
Ventspils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļā:
Dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) Normunds Zaķis;
Dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) Vitālijs Nestors;
Dīzeļlokomotīves vadītāja (mašīnista) palīgs Sergejs Saleiko

Ve
No kreisās puses – Valdes priekšsēdētājs Māris Bremze, dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) Normunds Zaķis, dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) Vitālijs Nestors, dīzeļlokomotīves vadītāja (mašīnista) palīgs Sergejs Saleiko un Tehniskā direktora vietnieks dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas jautājumos Aleksandrs Lepiksons.

Jelgavas dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļā:
Dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) Igors Zaharecs;
Dīzeļlokomotīves vadītāja (mašīnista) palīgs Alexander Orlov;

Daugavpils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļā:
Dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) Juris Rancāns;
Dīzeļlokomotīves vadītāja (mašīnista) palīgs Edgars Patmalnieks.

No kreisās puses, dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) Juris Rancāns un Valdes priekšsēdētājs Māris Bremze.

06.08.2018

GODĀJAMIE DARBINIEKI!

03.08.2018

AS ‘’Baltijas Ekspresis’’ izsaka atzinību darbiniekiem.
Šogad, dzelzceļnieku dienai par godu, kas tiek atzīmēta 5. augustā, par profesionālu, neatlaidīgu, godprātīgu, ilggadīgu, radošu darbu un nozīmīgu ieguldījumu uzņēmuma attīstībai, atzinības rakstus saņem AS ‘’Baltijas Ekspresis’’ darbinieki, manevru dispečeri-koordinatori Romāns Griško un Normunds Arājs, personāla speciāliste Ilze Sebre, vilcienu kustības organizācijas daļas vadītājs Linards Gulbis, datorsistēmu un datortīklu administrators Dzintars Smildzējs, darba organizācijas kvalitātes un efektivitātes kontroles daļas vadītāja Evija Ūdriņa, dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) Dmitrijs Minčonoks un ritošā sastāva atslēdznieku brigadieris Sergejs Kurako. AS ‘’Baltijas Ekspresis’’ Valde saka lielu paldies, par ieguldīto darbu.

(Foto, no kreisās puses – Valdes priekšsēdētājs Māris Bremze, vilcienu kustības organizācijas daļas vadītājs Linards Gulbis, darba organizācijas kvalitātes un efektivitātes kontroles daļas vadītāja Evija Ūdriņa, manevru dispečeri-koordinatori Romāns Griško un Normunds Arājs, datorsistēmu un datortīklu administrators Dzintars Smildzējs, ritošā sastāva atslēdznieku brigadieri Sergejs Kurako un Valdes locekle-finanšu direktore Līva Landmane)

01.08.2018

AS “Baltijas Ekspresis” kravu pārvadājumu apjoms I pusgadā
Lai gan parasti vasaras mēnešos kravu pārvadājumu apjomam ir tendence samazināties, akciju sabiedrība “Baltijas Ekspresis” jūnija mēnesī pārvedusi 558 tūkst.tonnas, kas salīdzinājumā ar citiem mēnešiem ir lielākais pārvadājumu apjoms šajā gadā.
Kopumā pirmajā pusgadā pārvadātais kravu apjoms sasniedza 3.1 miljonu tonnas un tie ir 800 krautie vilcieni.
2018g1
Tāpat akciju sabiedrība “Baltijas Ekspresis” turpina paplašināt savu darbību, nogādājot vagonus līdz klientu termināliem Ventspils stacijā. Jūnijā līdz termināliem nogādāti 98 vilcieni ar kopējo vagonu skaitu 5664 – tas ir 68% no AS “Baltijas Ekspresis” kopumā atvesto vilcienu skaita jūnijā.

13.07.2018

AS “Baltijas Ekspresis” kravu pārvadājumu apjoms maijā.

Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” dzelzceļa kravu pārvadājuma apjoms šā gada maijā sasniedza 478 tūkst.tonnas un 5 mēnešos kopējais pārvadājumu apjoms sasniedza 2.561 milj.tonnas.

AS “Baltijas Ekspresis” kravu pārvadājumu apjoms 2018. gada 5 mēnešos (tūkst.tonnas)

2018mai

AS “Baltijas Ekspresis” aprīlī uzsāka vagonu padošanas novākšanas tehnoloģiskās operācijas Ventspils dzelzceļa mezglā un maijā Ventspils ostas termināliem tika padoti 76 vilcienu sastāvi ar kopējo vagonu skaitu 4413. Padoto vilcienu sastāvu skaits Ventspils ostas termināliem sastādīja 62% no AS “Baltijas Ekspresis” kopumā atvesto vilcienu skaita maijā.

06.06.2018

AS “Baltijas Ekspresis” kravu pārvadājumu apjoms aprīlī.
Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” dzelzceļa kravu pārvadājuma apjoms šā gada aprīlī sasniedza 542 tūkst.tonnas, kas salīdzinājumā ar pārvadājumu apjomu marta mēnesī ir nedaudz lielāks.
Mar2018
Kopumā četros mēnešos AS “Baltijas Ekspresis” pārvedis 2.084 milj.tonnas un tie ir 533 krautie vilcieni.
AS “Baltijas Ekspresis” šā gada 13.aprīlī uzsāka vagonu padošanas novākšanas tehnoloģiskās operācijas Ventspils dzelzceļa mezglā un aprīlī Ventspils ostas termināliem tika padoti 22 vilcienu sastāvi ar kopējo vagonu skaitu – 1273. Padoto vilcienu sastāvu skaits Ventspils ostas termināliem sastādīja 49% no AS “Baltijas Ekspresis” kopumā atvesto vilcienu skaita aprīlī.

07.05.2018

AS “Baltijas Ekspresis” uzsāk vagonu padošanas novākšanas tehnoloģiskās operācijas Ventspils stacijā.

Lai palielinātu dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumu efektivitāti un nodrošinātu klientiem ekonomiski izdevīgus pakalpojumus – kravas piegādi “līdz klienta durvīm” Ventspils ostas termināliem, AS “Baltijas Ekspresis” ir uzsākusi vagonu padošanas novākšanas tehnoloģiskās operācijas Ventspils dzelzceļa mezglā. Pirmo 57 ogļu vagonu sastāvu 2018.gada 13.aprīlī AS “Baltijas Ekspresis” manevru brigāde no Ventspils 1 stacijas nogādāja izkraušanai līdz AS “Ventspils tirdzniecības osta” piederošiem dzelzceļa pievedceļiem.md1AS “Baltijas Ekspresis” nogādāja līdz termināla teritorijai kravas vagonus, kuru pārvadātājs no nodošanas stacijas Daugavpilī līdz Ventspils stacijai bija AS “Baltijas Ekspresis”. Līdz šim to varēja izdarīt tikai ar starpnieka SIA “LDz Cargo” palīdzību.

AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs Māris Bremze:

“Šis ir nozīmīgs notikums gan AS “Baltijas Ekspresis” darbiniekiem, gan klientiem. Pēc nopietna sagatavošanās darba mums beidzot ir izdevies nodrošināt pilna servisa pakalpojumu mūsu klientiem – kravas saņēmējiem. Esmu pārliecināts, ka privāta kravu pārvadātāja spēja ekonomiski neatkarīgi un brīvi organizēt pārvadājumus, ir svarīgs un izšķirošs faktors dzelzceļa kravu pārvadājumu konkurētspējas uzlabošanai un kravu apjoma lejupslīdes samazināšanai Latvijas sliežu ceļu tīklā. Esmu pateicīgs ikvienam darbiniekiem, kas ir ieguldījuši lielu sagatavošanās darbu, lai uzsāktu vagonu padošanas novākšanas tehnoloģiskās operācijas Ventspils dzelzceļa mezglā, jo tikai strādājot komandā mēs varam paveikt lielus darbus un saniegt jaunus mērķus”.

md2
1.rindā no kreisās: Komercpakalpojumu vadītājs S.Žuravļovs, tehniskā direktora vietnieks A.Lepiksons, vilcienu kustības organizācijas daļas vadītājs L.Gulbis, valdes priekšsēdētājs M.Bremze, tehniskais direktors I.Rullis.
2.rindā: instruktors A.Gorelovs

16.04.2018

AS “Baltijas Ekspresis” pārvadājumu apjoms 2018.gada 1.ceturksnī

Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms Ventspils ostas virzienā šā gada marta mēnesī sasniedza 541 tūkst.tonnas, kas salīdzinājumā ar februāra mēnesi ir pieaudzis par 2%, bet salīdzinājumā ar janvāra mēnesi par 15%.Icet

Kopumā šī gada I ceturksnī AS “Baltijas Ekspresis” uz Ventspili atvedis 392 krautos vilcienus, sasniedzot kopējo kravu pārvadājumu apjomu 1.5 miljonus tonnu kravu.

06.04.2018

AS “Baltijas Ekspresis” pārvadājumu apjoms februārī
Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” dzelzceļa kravu apjoms Ventspils ostas virzienā 2018.gada februārī sasniedza 530 tūkst.tonnas, kas salīdzinājumā ar šā gada janvāra mēnesi ir pieaudzis par 13%.
Kopumā 2018.gada pirmajos divos mēnešos kravu pārvadājumu apjoms ir sasniedzis 1 milj.tonnas.feb2018

06.03.2018

AS “Baltijas Ekspresis” 2018.gads sākas piesardzīgi
Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” dzelzceļa kravu apjoms Ventspils ostas virzienā 2017.gadā sasniedza rekordlielu apjomu – 7.1 milj. tonnas.
2018.gads iesācies piesardzīgi un pārvadātais kravu apjoms janvāra mēnesī sasniedza 470,345 tūkst.tonnas, kas salīdzinājumā ar pagājušā gada decembri ir par 9% vairāk, bet salīdzinājumā ar pagājušā gada janvāri kravas apjoms ir samazinājies par 54%, kas izskaidrojams ar Krievijas uzliktajiem ierobežojumiem kravu plūsmai uz Latvijas Ostām.ic

08.02.2018

AS “Baltijas Ekspresis” IV ceturkšņa labākie dīzeļlokomotīves mašīnisti un palīgi

Akciju sabiedrība “Baltijas Ekspresis”, lai motivētu dīzeļlokomotīves vadītājus (mašīnistus) un to palīgus, pasniedza Diplomus un naudas balvu IV ceturkšņa labākajiem dīzeļlokomotīves vadītājiem (mašīnistiem) un dīzeļlokomotīves vadītāju (mašīnistu) palīgiem. Izvērtējot dīzeļlokomotīves vadītāju mašīnistu un mašīnistu palīgu darba rezultātus par IV ceturkšņa labākajiem dīzeļlokomotīves vadītājiem (mašīnistiem) un dīzeļlokomotīves vadītāju (mašīnistu) palīgiem atzīti un apbalvoti:

Daugavpils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļā:

 • dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) Dmitrijs Minčonoks;
 • dīzeļlokomotīves vadītāja (mašīnista) palīgs Aleksandrs Kozlovskis.

Daugavpils0
Mašīnists D.Minčonoks un DED vadītājs A.Ļitvinovičs

Palīgu A.Kozlovski sveic tehniskā direktora vietnieks A.Lepiksons

Ventspils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļā:

 • dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) manevru darbos Timofejs Grebeņuks;
 • dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) kravas kustībā Kaspars Burkovskis;
 • dīzeļlokomotīves vadītāja (mašīnista) palīgs Aigars Arturs Bubnovičs.
Mašīnisti K.Burkovskis un T.Grebeņuks, tehniskais direktors I.Rullis un palīgs A.A.Bubnovičs

Jelgavas dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļā:

 • dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) Romualds Muškets;
 • dīzeļlokomotīves vadītāja (mašīnista) palīgs Nikolajs Seļezņovs.
Mašīnists R.Muškets, mašīnists-instruktors V.Sobačevskis un palīgs N.Seļezņovs

19.01.2017

20g

 

 

Tieši pirms divdesmit gadiem 1998.gada 08.janvārī tika dibināta akciju sabiedrība “Baltijas Ekspresis” kā pirmais privātkapitāla licencētais dzelzceļa pārvadātājs Latvijā. Tās dibinātāji bija lielākie Ventspils uzņēmumi: AS „Ventbunkers”, AS „Ventspils Tirdzniecības Osta”, AS „Ventamonjaks”, AS „Kālija Parks” un SIA „Ventplac”.

Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” darbības pamatmērķis bija attīstīties par klientu augsti novērtētu un stabilu dzelzceļa pārvadājumu komercsabiedrību, kura sniedz:

 • dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumus;
 • dzelzceļa manevru un saimnieciskā darba pakalpojumus;
 • principāla pakalpojumus tranzīta kravām;
 • dīzeļlokomotīvju nomas pakalpojumus;
 • dīzeļlokomotīves tehniskās apskates pakalpojumus Ventspils dzelzceļa stacijā;
 • dīzeļlokomotīvju ekipēšanas pakalpojumus;
 • lokomotīvju brigāžu nomas pakalpojumus.

1998.gada 23.oktobrī AS “Baltijas Ekspresis” uzsāka pirmos manevru darbus Ventspils dzelzceļa mezgla stacijā ar trim ČME3 sērijas manevru dīzeļlokomotīvēm un 20 darbiniekiem.

AS “Baltijas Ekspresis” kravu pārvadājumus Ventspils ostas virzienā uzsāka 2003.gada 04.februārī, kad tika atvests pirmais kravas vilciens no Rēzeknes.

Uzņēmums soli pa solim ir attīstījies un 2018.gadā uzņēmuma lokomotīvju parks sastāv jau no 16 – ČME3 sērijas manevru lokomotīvēm, 12 – 2M62 dīzeļlokomotīvēm un 6 – 2TE116 maģistrālajām dīzeļlokomotīvēm. Strādājošo skaits sasniedzis 217, no kuriem 136–Ventspilī, 38-Jelgavā, 41-Daugavpilī un 4-Rēzeknē. Kravu pārvadājumu apjoms Ventspils ostas virzienā no 2.6 milj.t 2006.gadā pieaudzis līdz 7.1 milj.t 2017.gadā, kas kopumā liecina par uzņēmuma attīstību, kravu pārvadājumu un citu sniegto pakalpojumu apjoma pieaugumu.

Jāatzīmē ikviena darbinieka ieguldījums, kurš strādā AS „Baltijas Ekspresis”, jo tikai visi kopā mēs varam paveikt lielus darbus un sasniegt jaunus mērķus! Pateicamies arī mūsu klientiem, kas visus šos gadus mūs ir novērtējuši kā uzticamus  sadarbības partnerus!

Uzņēmuma vadība vēlas sveikt savus esošos un bijušos darbiniekus AS „Baltijas Ekspresis” 20 gadu jubilejā novēlot  ticību uzņēmuma tālākai attīstībai, panākumus kopējā darbā, saglabāt iepriekšējo mērķtiecību, veiksmi un stipru veselību!

08.01.2018

AS “Baltijas Ekspresis” 2017.gada rezultāti un plāni 2018.gadam
Nule kā aizritējušais 2017.gads AS „Baltijas Ekspresis” bijis ļoti veiksmīgs, jo sasniegts lielākais kravu pārvadājumu apjoms pastāvēšanas 20 gadu laikā – 7,1 miljons tonnu.
2017GVidēji pārvesti 10 kravas vilcieni diennaktī, kas ir vairāk nekā 20% no visa kravu pārvadājumu apjoma Latvijas dzelzceļa tīklā.
2017.gada pirmajā ceturksnī pārvadāto kravu apjoms salīdzinājumā ar 2016.gadu pieauga par 313%. Gada griezumā darba apjoms ir pieaudzis 1,8 reizes. Tas panākts, būtiski uzlabojot AS „Baltijas Ekspresis” lokomotīvju parka kvalitāti (pārsvarā tiek strādāts ar jaudīgajām 2TE116 sērijas lokomotīvēm), palielinot lokomotīvju brigāžu darbinieku skaitu (plus 35 darbavietas) un uzlabojot kopējo darba organizāciju.
2017.gads iezīmējies arī ar vairākiem negatīviem AS „Baltijas Ekspresis” darbību ietekmējošiem faktoriem. Pirmkārt, Krievijas dzelzceļa realizētā taktika attiecībā uz kravu īpašnieku pieteikumu nesaskaņošanu kravu nosūtīšanai Latvijas virzienā. Šīs rīcības rezultātā AS „Baltijas Ekspresis” 2017.gadā nepārveda vairāk nekā 5 miljonus tonnu kravas. Turklāt tas ir apdraudējums strādājošo darba vietām, kā arī negatīvi ietekmē „Latvijas dzelzceļa” kā infrastruktūras pārvaldītāja ekonomiku, jo attiecīgi samazinās maksājumi par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu.
Otrs AS „Baltijas Ekspresis” darbību negatīvi ietekmējošs faktors ir domstarpības ar „Latvijas dzelzceļa” koncerna uzņēmumiem par manevru darbu veikšanu Ventspils stacijā, kā rezultātā AS „Baltijas Ekspresis” nācās būtiski samazināt manevru darba apjomu. Šobrīd ar Valsts dzelzceļa administrācijas palīdzību šī problēma – atvērt Ventspils staciju tehnoloģisko operāciju veikšanai arī citiem komersantiem, ne tikai „LDz Cargo”, tiek sekmīgi risināta.
2018.gadā AS „Baltijas Ekspresis” uzdevums ir tikpat efektīvi nodrošināt pārvadājumus Ventspils ostas termināliem, neskatoties uz faktu, ka kravu apjomu prognozes nav daudzsološas, bet drīzāk konservatīvas un piesardzīgas. Otrkārt, 2018.gadā AS „Baltijas Ekspresis” uzsāks pilnvērtīgi nodrošināt tehnoloģisko operāciju pakalpojumus Ventspils stacijā. Treškārt, jāturpina strādāt pie jaunu kravu pārvadājumu produktu piedāvāšanas tirgus dalībniekiem.
Konkurence dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū ir milzīga, un šis fakts neļauj samierināties ar sasniegto. AS „Baltijas Ekspresis” vēl ir pietiekoši lielas izaugsmes iespējas.

08.01.2018